Over ons

Wij zijn als stichting geboren uit een ouderinitiatief. Ontstaan door drie factoren: de aanwezigheid van een leegstaand schoolpand in Amerongen, onderzoekende belangstelling van een vrijeschool voor dit pand en de hartenwens van een aantal ouders om hun kinderen een fijne school te geven waar zij volledig tot hun recht kunnen komen.

Wij hoorden van de verkenning van bovengenoemde school en werden enthousiast. We zijn in gesprek gegaan en ondersteunden het idee om het leegstaande pand te vullen met eigentijds onderwijs.

Gaandeweg zijn wij als ouders steeds meer overtuigd geraakt van het feit dat vrijeschoolonderwijs voor onze kinderen vruchtbaar is voor hun ontwikkeling. De behoefte aan diversiteit in het onderwijsaanbod in Amerongen en omgeving werd groter. Een vrijheid om te kunnen kiezen voor een school die past bij jouw kind.

Er bleken vele andere belangstellenden te zijn, ouders die hun kinderen wilden opgeven voor vrijeschoolonderwijs. Met zo’n achterban werd de vraag serieus. De vervolg stappen brachten taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Om dit vorm te geven is deze stichting ontstaan: Stichting ter bevordering van vrijeschoolonderwijs in Amerongen.

Uiteindelijk is de school Het Sterrenbos tot stand gekomen in samenwerking met Wereldkidz. Samen met hen hebben we een team kunnen samenstellen dat elke dag zorgt voor een leerrijke omgeving voor de kinderen.

De stichting blijft het vrijeschoolonderwijs in Amerongen bevorderen door:

  • Het organiseren van (bekendheid vergrotende) activiteiten, lezingen en/of bijeenkomsten.
  • Het verstrekken en bieden van informatie, onder andere door gebruikmaking van verschillende beschikbare vormen van media.
  • Het werven van fondsen
  • Samen te werken met verschillende organisaties en instellingen
  • Het laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevordelijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst. De fondsen die geworven worden hebben als doel; financieren van de activiteiten, lezingen en/of bijeenkomsten. Daarnaast worden er fondsen geworven voor de aankleding, opknappen en vormgeven van het schoolgebouw en lesmateriaal. Voor volledige statuten, zie de oprichtingsakte.

Groet van Eva, Kim, Levina en Selina