Over de school

Het Sterrenbos, vrijeschool te Amerongen heeft in augustus 2018 haar deuren geopend. De school is gehuisvest in Allemanswaard, aan de Burg. W. Martenslaan 29. De school maakt onderdeel uit van Wereldkidz, een openbare scholenkoepel met een groot aantal scholen uit de regio in zijn portefeuille. 

Klassen 
Het eerste schooljaar bestaat uit twee groepen: een kleuterklas (groep 1&2) en een combinatieklas 1&2 (groep 3&4). De school zal in de komende jaren uitgroeien tot een volwaardige school. Elk jaar zal er een klas naar boven doorschuiven. 

Schooltijden 
De school kent een continu-rooster van half negen s’ochtends tot twee uur s’middags. Met uitzondering van de vrijdag, dan is de school om een uur s’middags uit. 

Onderwijs 
Op het Sterrenbos wordt vrijeschoolonderwijs gegeven. Dit type onderwijs kenmerkt zich, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, door een stevige structuur en een pedagogiek die zich al honderd jaar bewijst.  
Op de vrijeschool vinden we dat onderwijs verder moet gaan dan het aanleren van rekenen en schrijven. Het onderwijs staat in dienst van een brede persoonsvorming, individueel en sociaal. Kinderen worden allereerst aangesproken op wie zij zijn als mens. Leren doen we met ons hoofd, maar zeker ook met ons hart en onze handen. Bewegen en creativiteit zijn dan ook belangrijke bouwstenen om te leren.  
Doormiddel van periodeonderwijs krijgen kinderen de kans om zich in een aantal weken echt te verbinden met leerstof over een bepaald onderwerp. Hierdoor wordt de leerstof echt eigen gemaakt. Op www.kiezenvoordevrijeschool.nl is veel meer informatie en achtergrond te vinden over vrijeschoolonderwijs.      

Op de facebookpagina vind je korte berichten over de dagelijkse ondekkingstochten van de kinderen.  

Op de website van de school vind je meer over de invulling die het Sterrenbos geeft aan het vrijeschool onderwijs.

Achtergrond naam van de school

Boven op de Amerongse berg staat een oude Eik. Rondom deze Eik ligt een grote cirkelvormige laan met daarin 8 paden die elkaar doorkruisen. Het zo geheten Sterrenbos. Deze paden leiden je allemaal naar die ene Eik. En vanaf die ene Eik leiden ze je ook over verschillende wegen het prachtige bos weer in. Vanuit het midden van een Sterrenbos kun je over alle paden de hemel zien.   
Een mooie symboliek voor het vrijeschoolonderwijs in Amerongen en daarom heet de vrijeschool in Amerongen: Het Sterrenbos.