Samenstelling bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit twee leden, te weten Kim Breeschooten en Eva Smit. Ter ondersteuning kent het bestuur een aantal actieve, nauw betrokken mensen die mee vergaderen en helpen met het opstellen van plannen, uitvoeren van activiteiten.
Taken
Kim Breeschooten is voorzitter en penningmeester van de stichting. Eva Smit is secretaris. Andere taken worden ingevuld door ondersteunende leden.

Beloningsbeleid

Er wordt door de bestuursleden, nog de ondersteunende leden, geen beloning ontvangen voor geleverde diensten. Enkel professionals die ingehuurd worden om vooraf bepaalde en afgesproken werkzaamheden te verrichten ontvangen een vooraf afgesproken vergoeding.