Beleidsplan

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting heeft als belangrijkste doelstelling het vrijeschoolonderwijs in Amerongen en omgeving te bevorderen. Zij doet dit door:

  • Het organiseren van (bekendheid vergrotende) activiteiten, lezingen en/of bijeenkomsten.
  • Het verstrekken en bieden van informatie, onder andere door gebruikmaking van verschillende beschikbare vormen van media.
  • Het werven van fondsen
  • Samen te werken met verschillende organisaties en instellingen
  • Het laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Op welke wijze worden inkomsten verkregen

De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting werft fondsen met het doel om activiteiten, lezingen en/of bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast worden er fondsen geworven voor de aankleding, opknappen en vormgeven van het schoolgebouw en lesmateriaal. Hiertoe schrijft de stichting per activiteit of bundel van activiteiten een plan en schrijft instanties aan met een hulpvraag.  

Beheer en besteding vermogen

De penningmeester van de stichting houdt nauwkeurig alle inkomsten en uitgaven bij. In overleg met de andere bestuursleden, samenwerkende partners (bijvoorbeeld de school) of betrokken ouders bij de school bepalen we welke activiteiten we gaan ontplooien en stellen we een plan op. Vervolgens wordt er gekeken of er financiĆ«le middelen nodig zijn en wie die kosten kan en gaat dragen. Soms is dat enkel de stichting, soms dragen anderen ook een deel van de lasten. 

Hand en spandiensten doen we samen met elkaar en worden niet gefinancierd. Uitgaven gaan over het algemeen over materialen, inhuren van professionals voor een lezing of training.